Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (Tổ chức) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp thông tin về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (Tổ chức) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-116152-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Tài nguyên và môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng