Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Phúc Giang.
(Đ/c: phòng 19.07, tòa nhà CT2, chung cư C14 Bắc Hà-Bộ Công An, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 210226/PGTECH ngày 26/02/2021 của Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Phúc Giang (Công ty) đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Bình giãn nở” có ký, mã hiệu: Airfix P 2-300. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông tin khai báo của Công ty tại Đơn số 210226/PGTECH thì mặt hàng “bình tích áp” nêu trên dùng cho: máy lọc nước, hệ thống nước sinh hoạt (nước uống) hoặc hệ thống làm mát trung tâm (chiller) và hệ thống sưởi ấm trung tâm (boiler).

Để có cơ sở xem xét, ban hành Thông báo XĐTMS chính xác, đề nghị Công ty bổ sung tài liệu kỹ thuật mô tả cách thức, vị trí lắp đặt của hàng hóa để làm rõ “Bình giãn nở” có ký, mã hiệu: Airfix P 2-300 được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như khai báo nêu trên. Đề nghị Công ty gửi tài liệu bổ sung về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 29/04/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Phúc Giang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL(My) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Thu Hương