Thủ tục hành chính: Công nhận trường mần non đạt chuẩn Quốc gia - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường mần non đạt chuẩn Quốc gia - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-028148-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định trong văn bản, thông thường không quá 45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: BằngQuyết định hành chính Logo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng