Thủ tục hành chính: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS05
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính;Bằng;Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng