Thủ tục hành chính: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-027343-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp bằng công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1 tuần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng