Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công nhận rừng giống chuyển hóa - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận rừng giống chuyển hóa - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-061524-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc thông qua bưu chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ công nhận nguồn giống
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng