Thủ tục hành chính: Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS758
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ (02A Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa) hoặc qua đường bưu điện. Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng