Thủ tục hành chính: Công nhận lại Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, Giám đốc trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận lại Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, Giám đốc trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-105363-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng