Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-283150-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi (thời hạn của quyết định công nhận là 24 tháng) hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng