Thủ tục hành chính: Công nhận Ban vận động thành lập hội (câu lạc bộ, liên đoàn) thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận Ban vận động thành lập hội (câu lạc bộ, liên đoàn) thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-247712-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng