Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công chứng việc hủy bỏ Hợp đồng giao dịch - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng việc hủy bỏ Hợp đồng giao dịch - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-044072-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân quận huyện; Tòa án; Cơ quan Thi hành án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trong trường hợp người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của Phòng công chứng, Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của Phòng công chứng theo đơn yêu cầu của người có yêu cầu công chứng
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phức tạp: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng bổ sung hợp đồng giao dịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng