Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-149715-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong buổi hoặc trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng