Thủ tục hành chính: Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do người yêu cầu Công chứng tự soạn thảo - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do người yêu cầu Công chứng tự soạn thảo - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-070088-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Ngoàii trụ sở cơ quan hành chính theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu Công chứng hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản Công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng