Thủ tục hành chính: Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-026717-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng công chứng, Sở Tư pháp Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng, Sở Tư pháp Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Tài nguyên Môi trường…. khi cần phải xác minh hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến việc công chứng hợp đồng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 10g30ph buổi sáng thì trả kết quả sang buổi chiều và nộp hồ sơ sau 16 giờ thì trả kết quả sang ngày làm việc hôm sau.(Không tính thời gian xác minh làm rõ những trường hợp cần phải kiểm tra)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hủy bỏ “hợp đồng, giao dịch” đã được công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng