Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-201521-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Tổ chức hành nghề công chứng. Trong trường hợp người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ); đối với hợp đồng giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài nhưng không quá 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng