Thủ tục hành chính: Công chứng Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-143843-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc đối với hợp đồng giao dịch đơn giản có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ theo quy định. - 10 (mười) ngày làm việc đối với hợp đồng, giao dịch đặc biệt phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng