Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-199769-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng - Sở tư pháp Tiỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng - Sở Tư pháp Tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu công chứng đến phòng công chứng để thực hiện yêu cầu công chứng. Trường hợp đặc biệt công chứng viên đến nhà chứng nhận
Thời hạn giải quyết: Chứng nhận trong ngày hoặc không quá 02 ngày đối với trường hợp đơn giản tối đa là 10 ngày trong trường hợp phức tạp) (không tính thời gian xác minh, giám định) Tất cả các ngày trong tuần trừ chiều thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày lễ, tết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận Biên bản bán đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng