Thủ tục hành chính: Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài nằm trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương trong trường hợp xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng (bước chấp thuận xây dựng cảng) - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài nằm trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương trong trường hợp xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng (bước chấp thuận xây dựng cảng) - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS494
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Cảng vụ hàng hải: 05 ngày; Sở Giao thông vận tải: 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng