Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-110708-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng