Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268288-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Tại Sở Giao thông vận tải: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
- Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Giao thông vận tải trình
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng