Có quy định về tiền trông con đối với lao động nữ sau khi nghỉ thai sản không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37502

Câu hỏi:

Xin chào luật sư. Em hiện là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Em đã hết thời gian nghỉ thai sản 6 tháng và đã đi làm lại được một thời gian. Xin cho em hỏi có phải phụ nữ làm việc trong các công ty sau khi nghỉ thai sản hết 6 tháng sẽ được lĩnh tiền trông con 50.000/tháng, tổng 6 tháng là 300.000 không ạ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2014 người lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp một lần khi sinh.

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản.

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.”

Như vậy nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con thì bạn được hưởng chế độ thai sản bằng mức 100% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, bạn còn được trợ cấp một khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh con theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy pháp luật chỉ quy định hai chế độ hưởng khi lao động nữ sinh con. Còn vấn đề bạn quan tâm thì không được pháp luật điều chỉnh mà có thể là quy định riêng của từng công ty để hỗ trợ thêm lao động nữ khi sinh con. Do đó, trong trường hợp của bạn nên hỏi trực tiếp công ty nơi bạn làm việc về chế độ này. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam