Có được tính tổng thời gian công tác để tính lương hưu?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37156

Câu hỏi:

Xin cho hỏi: Mẹ tôi sinh năm 1958, làm công nhân bậc 7 tại Nhà máy dệt len Mùa Đông. Đến 1990 về nghỉ theo chế độ tại Quyết định 176/1989/QĐ-HĐBT (1 cục) (đã đóng bảo hiểm được 16 năm). Từ đó đến nay không được hưởng bất cứ chế độ bảo hiểm xã hội, hưu trí gì cả. Xin Luật sư cho hỏi, hiện nay, có quy định nào của pháp luật để mẹ tôi có thể đóng nốt thời gian bảo hiểm cho tròn 20 năm để hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội không? Xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Quyết định 176/1989/QĐ-HĐBT

Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Nội dung tư vấn

Theo thông tin bạn cung cấp, mẹ bạn là công nhân bậc 7 tại Nhà máy dệt len Mùa Đông, đến 1990 về nghỉ theo chế độ tại Quyết định 176/1989/QĐ-HĐBT. Theo đó, tại khoản a, Điều 3 Quyết định 176/1989/QĐ-HĐBT có quy định về chế độ trợ cấp khi người lao động phải nghỉ việc như sau:

Đối với số lao động ra làm việc ở khu vực ngoài kinh tế quốc doanh được thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc thì cứ mỗi năm công tác liên tục được trợ cấp một tháng lương cơ bản cộng phụ cấp (nếu có), tối thiểu là 3 tháng, do đơn vị trả, Nhà nước trợ giúp một phần đối với đơn vị có nhiều khó khăn nhưng tối đa không quá 1/2 số trợ cấp, phần trợ giúp này phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Trợ cấp theo chế độ này được chi trả trực tiếp một lần cho người lao động. Nếu nguồn chi trả và số tiền mặt có khó khăn thì bàn với người lao động trả rải ra một số lần.”

Theo đó, thì tại thời điểm năm 1990 mẹ bạn đã nghỉ việc và được hưởng trợ cấp một lần. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"6. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân, và công an nhân dân."

Như vậy, đối với trường hợp của mẹ bạn, trước đây mẹ bạn làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 01/01/1995, mẹ bạn đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần do đó mẹ bạn sẽ không được tính 16 năm trước đây để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam