Có được thuyên chuyển công tác đối với lao động nữ đang mang thai

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37114

Câu hỏi:

Hiện tại huyện tôi thuyên chuyển giáo viên và tôi lại nằm trong danh sách thuyên chuyển nhưng tôi đang mang thai 30 tuần tuổi liệu tôi có phải chuyển đi nơi khác không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Cán bộ, công chức 2008;

– Luật Viên chức 2010;

– Bộ luật Lao động 2012;

2. Nội dung tư vấn:

Trường hợp 1: Bạn là viên chức:

Điều 36 Luật Viên chức 2010 quy định về biệt phái viên chức như sau:

"Điều 36. Biệt phái viên chức

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi."

Theo quy định trên, không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trường hợp 2, bạn là công chức:

Điều 53 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về biệt phái công chức như sau:

6. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi."

Như vậy, sẽ không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trường hợp 3, bạn là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động:

Điều 155 Bộ luật lao động 2012 quy định về bảo vệ thai sản đối với lao động nữ như sau:

"Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

…"

Theo đó, người sử dụng lao động không được cử người lao động đang mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đi công tác xa. 

Theo đó, việc bạn đang mang thai 30 tuần sẽ không đi biệt phái hoặc đi công tác xa, đối với điều động, luân chuyển vẫn áp dụng nếu có quy hoạch và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam