Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng thăm dò khoáng sản - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng thăm dò khoáng sản - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-135713-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường- Phòng Khoáng sản nước & Khí tượng Thủy văn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng