Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-229033-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Tối đa 45 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng