Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-276046-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là không quá 30 ngày;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng