Thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-060744-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 35 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng