Thủ tục hành chính: Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-276999-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng