Thủ tục hành chính: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-088896-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn Phòng đăng ký Quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng