Thủ tục hành chính: Chuyển đổi mục đích sử dụng, di dời phá dỡ Công trình quốc phòng - khu quân sự nhóm 1 - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi mục đích sử dụng, di dời phá dỡ Công trình quốc phòng - khu quân sự nhóm 1 - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-096088-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Quốc phòng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Quốc phòng; Chính phủ (đối với công trình loại 1, 2)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tư lệnh các quân khu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý công trình quốc phòng - khu quân sự
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ theo đường công văn
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng