Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển đổi đối với các loại bằng tương ứng với bằng thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế, máy trưởng hạng ba - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi đối với các loại bằng tương ứng với bằng thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế, máy trưởng hạng ba - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-177107-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển đổi bằng máy trưởng; + 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trúng tuyển môn pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển đổi bằng thuyền trưởng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng