Thủ tục hành chính: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-115252-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu hoặc đăng ký qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng