Thủ tục hành chính: Chuyển đổi bằng máy trưởng thủy nội địa - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi bằng máy trưởng thủy nội địa - Cà Mau

Số hồ sơ: TT-CMU-225440-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp nhận hồ sơ vào cuối giờ buổi sáng hoặc cuối giờ buổi chiều nêu trên)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào Đơn nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng