Thủ tục hành chính: Chuyển đổi bằng máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi bằng máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS266
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng