Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-055000-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Thuế GTGT
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế, Chi cục thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc đồng ý hay không đồng ý đề nghị của người nộp thuế. Người nộp thuế chỉ được thay đổi phương pháp tính thuế sau khi được cơ quan thuế đồng ý cho chuyển đổi phương pháp tính thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho người nộp thuế về việc đồng ý hoặc không đồng ý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng