Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-217903-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 33 (ba mươi ba) ngày. Thực hiện việc niêm yết 30 (ba mươi) ngày, hết thời hạn niêm yết không có khiếu nại về việc phân chia tài sản có liên quan quyền sử dụng đất thì thực hiện việc chứng thực. Việc chứng thực không quá 03 (ba) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng