Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257719-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện/Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp huyện/Tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản;
- 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;
- 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng uỷ quyền
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng