Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng trao đổi nhà ở - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng trao đổi nhà ở - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148539-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày làm việc. - Trường hợp có tình tiết phức tạp thời hạn chứng thực không quá 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng