Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257707-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp huyện/Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp huyện/Tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: - Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản;
- Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;
- Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể rừ khi thụ lý hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng