Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư - Kiên Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-KGI-119340-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trả trong ngày (Trường hợp phức tạp thì sau 3 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng