Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-259778-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực trước 15 giờ); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau 15 giờ);
+ Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng