Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-234633-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Bất động sản, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã (trừ các địa phương đã thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, văn bản cho tổ chức hành nghề công chứng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng