Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-BS490
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu chứng thực chữ ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa – UBND cấp huyện (không được ủy quyền)
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều
- Trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân người yêu cầu chứng thực thì được kéo dài nhưng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký (số lượng theo yêu cầu)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng