Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký trong giấy cam đoan cam kết - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký trong giấy cam đoan cam kết - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-084306-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng