Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc chữ ký người dịch thuật - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài hoặc chữ ký người dịch thuật - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-134902-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (nếu phải xác minh nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì không quá 03 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng