Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-261852-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong buổi làm việc; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tờ, văn bản đã chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng