Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-063335-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố (không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc (trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: chữ ký trong giấy tờ, văn bản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng