Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-011155-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng