Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-001470-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng