Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-099622-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Các bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng